Judith Spook

professionele bijles wiskunde/rekenen

Bijles

 

Bijles kan om allerlei redenen prettig of noodzakelijk zijn. Hieronder noem ik de meest voorkomende, maar het zijn zeker niet de enige.

 • Wegwerken van hiaten
  Door ziekte of te weinig voorkennis kan wiskunde of rekenen onbegrijpelijk worden. Met een paar extra bijlessen is dat gat over het algemeen weer snel gedicht.

 • Extra uitleg bij huiswerk
  Voor veel mensen is wiskunde of rekenen een moeilijk vak. Als er dan ook nog eens slechte resultaten volgen, dan wordt het ook een vervelend vak. Met wat extra hulp bij het huiswerk of voor proefwerken kan het echter al snel beter gaan, waardoor de motivatie en het plezier weer terugkeren.

 • Herkansing
  Voor een herexamen of een herkansing van een toets kan één of een paar bijlessen voldoende zijn om de kennis op niveau te brengen en het zelfvertrouwen te herstellen.

 • Verandering van profiel
  Soms besluit een leerling om bijvoorbeeld wiskunde B in te ruilen voor wiskunde A, of andersom . Of een leerling die wiskunde A heeft gedaan, heeft voor een vervolgstudie wiskunde B nodig. Een intensieve gerichte begeleiding, eventueel in de zomervakantie, zal dan nodig zijn om in korte tijd de ontbrekende kennis bij te spijkeren.

 • Examenvoorbereiding
  Door de drukte in het examenjaar blijft er niet altijd genoeg tijd over voor een goede examenvoorbereiding. Examenopgaven bestaan uit veel tekst waar de benodigde informatie uitgehaald moet worden. In proefwerken en tentamens zijn de opgaven over het algemeen korter en minder complex. Een goede oefening is daarom erg belangrijk. In het examenjaar kunnen leerlingen door mij geholpen worden met het leren hoe je een examenopgave aanpakt.Het is belangrijk om er niet te laat mee te beginnen. Januari is een geschikte maand om te beginnen

 • Voorbereiding Rekentoets (PABO)
  Wie naar de PABO wil moet natuurlijk goed kunnen rekenen en zal daarop ook getoetst worden. Ik kan helpen om hiaten weg te werken en begrip en inzicht te ontwikkelen.


 • Bijspijkeren of opfrissen wiskunde
  Volwassenen die een HBO of WO opleiding volgen hebben soms te weinig wiskunde gehad in hun vooropleiding of zijn er al weer veel van vergeten. Door middel van een aangepast programma kan ik ze bijspijkeren, zodat hun wiskundekennis (weer) op niveau komt.